تبلیغات
چهارده سفیر
نقل مکان | چهارده سفیر ,

این وبلاگ به منظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به سایت جدید نقل مکان کرد.

   با امکانات بسیار بالا   

.برای ورود به سایت جدید روی عکس پائین کلیک کنید

  

        .

.برای ورود به سایت جدید روی عکس بالا کلیک کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


نوشته شده توسط slco در دوشنبه 7 آبان 1386 و ساعت 10:10 ق.ظ
۱۲ | چهارده سفیر ,

ترجمه سوره حمد ترجمه سوره بقره ترجمه سوره آل عمران ترجمه سوره نساء ترجمه سوره مائده ترجمه سوره انعام ترجمه سوره اعراف ترجمه سوره انفال ترجمه سوره توبه ترجمه سوره یونس ترجمه سوره هود ترجمه سوره یوسف ترجمه سوره رعد ترجمه سوره ابراهیم. ترجمه سوره حجر ترجمه سوره نحل ترجمه سوره اسراء ترجمه سوره كهف ترجمه سوره مریم ترجمه سوره طه ترجمه سوره انبیاء ترجمه سوره حج ترجمه سوره مؤمنون ترجمه سوره نور ترجمه سوره فرقان ترجمه سوره شعراء ترجمه سوره نمل ترجمه سوره قصص ترجمه سوره عنكبوت ترجمه سوره روم ترجمه سوره لقمان ترجمه سوره سجده ترجمه سوره احزاب. ترجمه سوره سبا ترجمه سوره فاطر ترجمه سوره یس ترجمه سوره صافات ترجمه سوره ص ترجمه سوره زمر ترجمه سوره مؤمن ترجمه سوره فصلت ترجمه سوره شوری ترجمه سوره زخرف ترجمه سوره دخان ترجمه سوره جاثیه ترجمه سوره احقاف ترجمه سوره محمد ترجمه سوره فتح ترجمه سوره حجرات. ترجمه سوره ق ترجمه سوره ذاریات ترجمه سوره طور ترجمه سوره نجم ترجمه سوره قمر ترجمه سوره رحمن ترجمه سوره واقعه ترجمه سوره حدید ترجمه سوره مجادله ترجمه سوره حشر ترجمه سوره ممتحنه ترجمه سوره صف ترجمه سوره جمعه ترجمه سوره منافقون ترجمه سوره تغابن ترجمه سوره طلاق. ترجمه سوره تحریم ترجمه سوره ملك ترجمه سوره قلم ترجمه سوره حاقه ترجمه سوره معارج ترجمه سوره نوح ترجمه سوره جن ترجمه سوره مزمل. ترجمه سوره مدثر ترجمه سوره قیامت ترجمه سوره دهر ترجمه سوره مرسلات ترجمه سوره نبا ترجمه سوره نازعات ترجمه سوره عبس ترجمه سوره تكویر. ترجمه سوره انفطار ترجمه سوره مطففین ترجمه سوره انشقاق ترجمه سوره بروج ترجمه سوره طارقترجمه سوره اعلی ترجمه سوره غاشیه ترجمه سوره فجر ترجمه سوره بلد. ترجمه سوره الشمس ترجمه سوره اللیل ترجمه سوره ضحی ترجمه سوره الم نشرح ترجمه سوره تین ترجمه سوره علق ترجمه سوره قدر ترجمه سوره بینه ترجمه سوره زلزله. ترجمه سوره والعادیات ترجمه سوره قارعه ترجمه سوره تكاثر ترجمه سوره والعصر ترجمه سوره همزه ترجمه سوره فیل ترجمه سوره قریش ترجمه سوره ماعون ترجمه سوره كوثرترجمه سوره كافرون ترجمه سوره نصر ترجمه سوره تبت ترجمه سوره اخلاص ترجمه سوره فلق ترجمه سوره ناس.


نوشته شده توسط slco در دوشنبه 7 آبان 1386 و ساعت 10:10 ق.ظ
۱۱ | چهارده سفیر ,

ترجمه تفسیر المیزان  علامه سیدمحمد حسین طباطبایی  تفسیر نمونه  آیت الله مكارم شیرازى  تفسیر سوره حمد  امام خمینى سلام الله علیه  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد اول  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد دوم  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد چهارم  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد پنجم  آیة الله جوادى آملى  تفسیر نور _ جلد 1  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 2  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 5  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 6  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 7  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 8  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 1)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 2)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 3)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 4)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 5) زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  تفسیر كوثر (جلد 1)  یعقوب جعفرى مراغى  تفسیر كوثر (جلد 2)  یعقوب جعفرى مراغى  تفسیر كوثر (جلد 3)  یعقوب جعفرى مراغى  تفسیر كوثر (جلد 4)  یعقوب جعفرى مراغى  تفسیر جوامع (جلد 5)  ...  تفسیر جوامع (جلد 6)  ...  تفسیر صف،جمعه،منافقون،تغابن  شهید استاد مطهری  تفسیر سوره انفال و توبه  شهید استاد مطهری  تفسیر سوره نور  شهید استاد مطهری  تفسیر زخرف،دخان جاثیه،فتح،قمر  شهید استاد مطهری  تفسیر سوره انفال و توبه  شهید استاد مطهری. ترجمه تفسیر المیزان  علامه سیدمحمد حسین طباطبایی  تفسیر نمونه  آیت الله مكارم شیرازى  تفسیر سوره حمد  امام خمینى سلام الله علیه  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد اول  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد دوم  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد چهارم  آیة الله جوادى آملى  تسنیم تفسیر قرآن كریم، جلد پنجم  آیة الله جوادى آملى  تفسیر نور _ جلد 1  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 2  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 5  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 6  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 7  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  تفسیر نور _ جلد 8  حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 1)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 2)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 3)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 4)  زیر نظر آیت الله مكارم شیرازى  برگزیده تفسیر نمونه (جلد 5) زیر نظر

نوشته شده توسط slco در دوشنبه 7 آبان 1386 و ساعت 10:10 ق.ظ
۱۰ | چهارده سفیر ,

تفسیر سوره حمد تفسیر سوره بقره تفسیر سوره آل عمران تفسیر سوره نساء تفسیر سوره مائده تفسیر سوره انعام تفسیر سوره اعراف تفسیر سوره انفال تفسیر سوره توبه تفسیر سوره یونس تفسیر سوره هود تفسیر سوره یوسف تفسیر سوره رعد تفسیر سوره ابراهیم. تفسیر سوره حجر تفسیر سوره نحل تفسیر سوره اسراء تفسیر سوره كهف تفسیر سوره مریم تفسیر سوره طه تفسیر سوره انبیاء تفسیر سوره حج تفسیر سوره مؤمنون تفسیر سوره نور تفسیر سوره فرقان تفسیر سوره شعراء تفسیر سوره نمل تفسیر سوره قصص تفسیر سوره عنكبوت تفسیر سوره روم تفسیر سوره لقمان تفسیر سوره سجده تفسیر سوره احزاب. تفسیر سوره سبا تفسیر سوره فاطر تفسیر سوره یس تفسیر سوره صافات تفسیر سوره ص تفسیر سوره زمر تفسیر سوره مؤمن تفسیر سوره فصلت تفسیر سوره شوری تفسیر سوره زخرف تفسیر سوره دخان تفسیر سوره جاثیه تفسیر سوره احقاف تفسیر سوره محمد تفسیر سوره فتح تفسیر سوره حجرات. تفسیر سوره ق تفسیر سوره ذاریات تفسیر سوره طور تفسیر سوره نجم تفسیر سوره قمر تفسیر سوره رحمن تفسیر سوره واقعه تفسیر سوره حدید تفسیر سوره مجادله تفسیر سوره حشر تفسیر سوره ممتحنه تفسیر سوره صف تفسیر سوره جمعه تفسیر سوره منافقون تفسیر سوره تغابن تفسیر سوره طلاق. تفسیر سوره تحریم تفسیر سوره ملك تفسیر سوره قلم تفسیر سوره حاقه تفسیر سوره معارج تفسیر سوره نوح تفسیر سوره جن تفسیر سوره مزمل. تفسیر سوره مدثر تفسیر سوره قیامت تفسیر سوره دهر تفسیر سوره مرسلات تفسیر سوره نبا تفسیر سوره نازعات تفسیر سوره عبس تفسیر سوره تكویر. تفسیر سوره انفطار تفسیر سوره مطففین تفسیر سوره انشقاق تفسیر سوره بروج تفسیر سوره طارقتفسیر سوره اعلی تفسیر سوره غاشیه تفسیر سوره فجر تفسیر سوره بلد. تفسیر سوره الشمس تفسیر سوره اللیل تفسیر سوره ضحی تفسیر سوره الم نشرح تفسیر سوره تین تفسیر سوره علق تفسیر سوره قدر تفسیر سوره بینه تفسیر سوره زلزله. تفسیر سوره والعادیات تفسیر سوره قارعه تفسیر سوره تكاثر تفسیر سوره والعصر تفسیر سوره همزه تفسیر سوره فیل تفسیر سوره قریش تفسیر سوره ماعون تفسیر سوره كوثرتفسیر سوره كافرون تفسیر سوره نصر تفسیر سوره تبت تفسیر سوره اخلاص تفسیر سوره فلق تفسیر سوره ناس.


نوشته شده توسط slco در شنبه 28 مهر 1386 و ساعت 12:10 ب.ظ
۹ | چهارده سفیر ,
رمضان، نامى از نام هاى خداشناخت ماه رمضان دعاى هنگام حلول ماه رمضان در سخن پیامبر(ص) فضیلت ماه مبارك رمضان در روایات چهل حدیث (روزه ، ماه رمضان) فضیلت اعمال مستحبى رمضان  فلسفه و حكمت روزه  روزه از نظر قرآن آداب تلاوت قرآن تاملى در مسئله دعا  فلسفه دعا ادعیه و نمازهاى ماه رمضان دعاى وداع ماه مبارك رمضان  وداع با ماه خدا  مناسبتهاى ماه رمضان احكام روزه اقسام روزه نیت روزه چه چیزهایى روزه را باطل مى‌كند كارهایى كه بر روزه‌دار مكروه است قضا و كفاره روزه احكام قضا و كفاره روزه روزه مسافر راه هاى ثابت شدن اول ماه  فضیلت ماه رمضان  روزه تلاوت قرآن  دعا واستغفار شب های قدر    1- فضیلت ماه رمضان  رمضان ، ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است ؛ [ کتابی ] که مردم را راهنما و[ در بر دارنده ] نشانه های آشکار هدایت ومیزان تشخیص حق از باطل است .  سوره مبارکه بقره آیه 185

درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شود وتا آخرین شب این ماه بسته نمی شود.   پیامبر اکرم (ص) بدبخت واقعی کسی است که  این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود .     پیامبر اکرم (ص)

رمضان ، رمضان نامیده شد ؛ زیرا گناهان را می سو زاند .       پیامبر اکرم (ص) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند .  امام حسن (ع )  2 -روزه  ای مومنان ! روزه بر شما مقرر شده است ؛ همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود ، شاید که پرهیزگار شوید .  تحف العقول ص 236

روزه سپری است در برابر آتش       پیامبر اکرم (ص)

برای هر چیزی زکاتی است وزکات بدن ها روزه داری است .      پیامبر اکرم (ص)  روزه بگیرید تا تندرست باشید .      پیامبر اکرم (ص)

روزه دل ، اندیشیدن به گناهان ، برتر است از روزه شکم ؛ یعنی غذا خوردن    امام علی (ع) 3 -تلاوت قرآن  کسانی که کتاب [ آسمانی ] را به آنها دادیم ،[و] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند ، ایشان اند که به آن ایمان دارند . سوره مبارکه بقره ، آیه 121 در ماه رمضان قرآن بسیار تلاوت کنید .      پیامبر اکرم (ص) هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید ، قرآن بخواند .     پیامبر اکرم (ص)

از خواندن قرآن غافل مشو ؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و4- دعا واستغفار  دعای روزه دار ردّ نمی شود .     پیامبر اکرم (ص) خداوند در هر شب ماه رمضان می گوید :« به عزت وجلالم سوگند ، به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعا کننده من بگشاید ».     پیامبر اکرم (ص) از فحشا وزشت کاری وستم بازمی دارد .   پیامبر اکرم (ص) 

ماه رمضان ماه استغفار ، ماه روزه وماه دعا است .  پیامبر اکرم (ص)

ماه خدا به سوی شما روی آورده است ...  جان شما در گرو اعمال شما است ؛ پس آن را با استغفار آزاد کنید . پیامبر اکرم (ص) دعای شما در این ماه به اجابت می رسد .  پیامبر اکرم (ص) بر شما باد در ماه رمضان به بسیاری استغفار ودعا  .  امام علی (ع)  در ماه رمضان جز به دعا وتسبیح واستغفار وتکبیر لب نمی گشود .  امام سجاد (ع)  5- شب های قدر هر کس شب قدر را احیاء بدارد ، تا سال آینده عذاب از او برداشته می شود .  پیامبر اکرم (ص) هر کس از روی ایمان وبرای رسیدن به ثواب الهی ، شب قدر را به عبادت بگذراند ، گناهان گذشته اش آمرزیده می شود .  پیامبر اکرم (ص) قلب ماه رمضان شب قدر است .  امام صادق (ع)  هر که فاطمه را ، آن گونه که سزاوار است ، بشناسد ، بی تردید شب قدر را درک کرده است .  امام صادق  (ع) مقدرات در شب نوزدهم تعیین ، در شب بیست ویک تایید ودر شب بیست وسوم [ ماه رمضان ]  امضا می شود . امام صادق (ع) 


نوشته شده توسط slco در شنبه 7 مهر 1386 و ساعت 10:09 ق.ظ
۸ | چهارده سفیر ,

God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan .Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil .Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah. God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil. Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah God Devil Satan Allah.


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 10:09 ق.ظ
۷ | چهارده سفیر ,

شگفتیهای سوره حمد شگفتیهای سوره بقره شگفتیهای سوره آل عمران شگفتیهای سوره نساء شگفتیهای سوره مائده شگفتیهای سوره انعام شگفتیهای سوره اعراف شگفتیهای سوره انفال شگفتیهای سوره توبه شگفتیهای سوره یونس شگفتیهای سوره هود شگفتیهای سوره یوسف شگفتیهای سوره رعد شگفتیهای سوره ابراهیم. شگفتیهای سوره حجر شگفتیهای سوره نحل شگفتیهای سوره اسراء شگفتیهای سوره كهف شگفتیهای سوره مریم شگفتیهای سوره طه شگفتیهای سوره انبیاء شگفتیهای سوره حج شگفتیهای سوره مؤمنون شگفتیهای سوره نور شگفتیهای سوره فرقان شگفتیهای سوره شعراء شگفتیهای سوره نمل شگفتیهای سوره قصص شگفتیهای سوره عنكبوت شگفتیهای سوره روم شگفتیهای سوره لقمان شگفتیهای سوره سجده شگفتیهای سوره احزاب. شگفتیهای سوره سبا شگفتیهای سوره فاطر شگفتیهای سوره یس شگفتیهای سوره صافات شگفتیهای سوره ص شگفتیهای سوره زمر شگفتیهای سوره مؤمن شگفتیهای سوره فصلت شگفتیهای سوره شوری شگفتیهای سوره زخرف شگفتیهای سوره دخان شگفتیهای سوره جاثیه شگفتیهای سوره احقاف شگفتیهای سوره محمد شگفتیهای سوره فتح شگفتیهای سوره حجرات. شگفتیهای سوره ق شگفتیهای سوره ذاریات شگفتیهای سوره طور شگفتیهای سوره نجم شگفتیهای سوره قمر شگفتیهای سوره رحمن شگفتیهای سوره واقعه شگفتیهای سوره حدید شگفتیهای سوره مجادله شگفتیهای سوره حشر شگفتیهای سوره ممتحنه شگفتیهای سوره صف شگفتیهای سوره جمعه شگفتیهای سوره منافقون شگفتیهای سوره تغابن شگفتیهای سوره طلاق. شگفتیهای سوره تحریم شگفتیهای سوره ملك شگفتیهای سوره قلم شگفتیهای سوره حاقه شگفتیهای سوره معارج شگفتیهای سوره نوح شگفتیهای سوره جن شگفتیهای سوره مزمل. شگفتیهای سوره مدثر شگفتیهای سوره قیامت شگفتیهای سوره دهر شگفتیهای سوره مرسلات شگفتیهای سوره نبا شگفتیهای سوره نازعات شگفتیهای سوره عبس شگفتیهای سوره تكویر. شگفتیهای سوره انفطار شگفتیهای سوره مطففین شگفتیهای سوره انشقاق شگفتیهای سوره بروج شگفتیهای سوره طارقشگفتیهای سوره اعلی شگفتیهای سوره غاشیه شگفتیهای سوره فجر شگفتیهای سوره بلد. شگفتیهای سوره الشمس شگفتیهای سوره اللیل شگفتیهای سوره ضحی شگفتیهای سوره الم نشرح شگفتیهای سوره تین شگفتیهای سوره علق شگفتیهای سوره قدر شگفتیهای سوره بینه شگفتیهای سوره زلزله. شگفتیهای سوره والعادیات شگفتیهای سوره قارعه شگفتیهای سوره تكاثر شگفتیهای سوره والعصر شگفتیهای سوره همزه شگفتیهای سوره فیل شگفتیهای سوره قریش شگفتیهای سوره ماعون شگفتیهای سوره كوثرشگفتیهای سوره كافرون شگفتیهای سوره نصر شگفتیهای سوره تبت شگفتیهای سوره اخلاص شگفتیهای سوره فلق شگفتیهای سوره ناس.


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 10:09 ق.ظ
۶ | چهارده سفیر ,

فضیلت تلاوت سوره حمد فضیلت تلاوت سوره بقره فضیلت تلاوت سوره آل عمران فضیلت تلاوت سوره نساء فضیلت. تلاوت سوره مائده فضیلت تلاوت سوره انعام فضیلت تلاوت سوره اعراف فضیلت تلاوت سوره انفال فضیلت تلاوت سوره توبه فضیلت تلاوت سوره یونس فضیلت تلاوت سوره هود فضیلت تلاوت سوره یوسف فضیلت تلاوت سوره رعد فضیلت تلاوت سوره ابراهیم فضیلت تلاوت سوره حجر فضیلت تلاوت سوره نحل فضیلت تلاوت سوره اسراء فضیلت تلاوت سوره كهف فضیلت تلاوت سوره مریم فضیلت تلاوت سوره طه فضیلت تلاوت سوره انبیاء فضیلت تلاوت سوره حج فضیلت تلاوت سوره مؤمنون فضیلت تلاوت سوره نور فضیلت تلاوت سوره فرقان فضیلت تلاوت سوره. شعراء فضیلت تلاوت سوره نمل فضیلت تلاوت سوره قصص فضیلت تلاوت سوره عنكبوت فضیلت تلاوت سوره روم فضیلت تلاوت سوره لقمان فضیلت تلاوت سوره سجده فضیلت تلاوت سوره احزاب فضیلت تلاوت سوره سبا فضیلت تلاوت سوره فاطر فضیلت تلاوت سوره یس فضیلت تلاوت سوره صافات فضیلت تلاوت سوره ص فضیلت تلاوت سوره زمر فضیلت تلاوت سوره مؤمن فضیلت تلاوت سوره فصلت فضیلت تلاوت سوره شوری فضیلت تلاوت سوره زخرف فضیلت تلاوت سوره دخان فضیلت. تلاوت سوره جاثیه فضیلت تلاوت سوره احقاف فضیلت تلاوت سوره محمد فضیلت تلاوت سوره فتح فضیلت تلاوت سوره حجرات فضیلت تلاوت سوره ق فضیلت تلاوت سوره ذاریات فضیلت تلاوت سوره طور فضیلت تلاوت سوره نجم فضیلت تلاوت سوره قمر فضیلت تلاوت سوره رحمن فضیلت تلاوت سوره واقعه فضیلت تلاوت. سوره حدید فضیلت تلاوت سوره مجادله فضیلت تلاوت سوره حشر فضیلت تلاوت سوره ممتحنه فضیلت تلاوت سوره صف فضیلت تلاوت سوره جمعه فضیلت تلاوت سوره منافقون فضیلت تلاوت سوره تغابن فضیلت تلاوت سوره طلاق فضیلت تلاوت سوره تحریم فضیلت تلاوت سوره ملك فضیلت تلاوت سوره قلم فضیلت تلاوت سوره حاقه فضیلت تلاوت سوره معارج فضیلت تلاوت سوره نوح فضیلت تلاوت سوره. جن فضیلت تلاوت سوره مزمل فضیلت تلاوت سوره مدثر فضیلت تلاوت سوره قیامت فضیلت تلاوت سوره دهر فضیلت تلاوت سوره مرسلات فضیلت تلاوت سوره نبا فضیلت تلاوت سوره نازعات فضیلت تلاوت سوره عبس فضیلت تلاوت سوره تكویر فضیلت تلاوت .سوره انفطار فضیلت تلاوت سوره مطففین فضیلت تلاوت سوره انشقاق فضیلت تلاوت سوره بروج فضیلت تلاوت سوره طارق فضیلت تلاوت سوره اعلی فضیلت تلاوت سوره غاشیه فضیلت تلاوت سوره فجر فضیلت تلاوت سوره بلد فضیلت تلاوت سوره الشمس فضیلت تلاوت سوره اللیل فضیلت تلاوت سوره ضحی فضیلت تلاوت سوره الم نشرح فضیلت تلاوت سوره تین فضیلت تلاوت سوره علق فضیلت تلاوت .سوره قدر فضیلت تلاوت سوره بینه فضیلت تلاوت سوره زلزله فضیلت تلاوت سوره والعادیات فضیلت تلاوت سوره قارعه فضیلت تلاوت سوره تكاثر فضیلت تلاوت سوره والعصر فضیلت تلاوت سوره همزه فضیلت تلاوت سوره فیل فضیلت تلاوت سوره قریش فضیلت تلاوت سوره ماعون فضیلت تلاوت سوره كوثر فضیلت تلاوت سوره كافرون فضیلت تلاوت سوره نصر فضیلت تلاوت سوره تبت فضیلت تلاوت سوره اخلاص فضیلت تلاوت سوره فلق فضیلت تلاوت سوره ناس.


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 10:09 ق.ظ
۵ | چهارده سفیر ,

سوره حمد سوره بقره سوره آل عمران سوره نساء سوره مائده سوره انعام سوره اعراف سوره انفال سوره توبه سوره یونس سوره هود سوره یوسف سوره رعد سوره ابراهیم سوره حجر. سوره نحل سوره اسراء سوره كهف سوره مریم سوره طه سوره انبیاء سوره حج سوره مؤمنون سوره نور. سوره فرقان سوره شعراء سوره نمل سوره قصص سوره عنكبوت سوره روم سوره لقمان سوره سجده سوره احزاب سوره سبا سوره فاطر سوره یس سوره صافات سوره ص سوره زمر سوره مؤمن سوره فصلت سوره شوری سوره زخرف سوره دخان سوره جاثیه سوره احقاف سوره محمد سوره فتح سوره حجرات سوره ق سوره ذاریات سوره طور سوره نجم سوره قمر سوره رحمن سوره واقعه .سوره حدید سوره مجادله سوره حشر سوره .ممتحنه سوره صف سوره جمعه سوره منافقون سوره تغابن سوره طلاق سوره تحریم سوره ملك سوره قلم سوره حاقه سوره معارج سوره نوح سوره جن سوره .مزمل سوره مدثر سوره قیامت سوره دهر سوره مرسلات سوره نبا سوره نازعات سوره عبس سوره تكویر سوره انفطار سوره مطففین سوره انشقاق سوره بروج سوره طارق سوره اعلی سوره غاشیه سوره فجر سوره بلد سوره الشمس سوره اللیل سوره ضحی سوره الم نشرح سوره تین سوره علق سوره قدر سوره بینه سوره زلزله سوره والعادیات سوره قارعه سوره تكاثر سوره والعصر سوره همزه سوره فیل سوره قریش سوره ماعون سوره كوثر سوره كافرون سوره نصر سوره تبت سوره اخلاص سوره فلق سوره ناس.


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ
۴ | چهارده سفیر ,

زندگینامه حضرت محمد زندگینامه حضرت فاطمه زندگینامه حضرت علی زندگینامه حضرت حسن زندگینامه حضرت حسین زندگینامه حضرت سجاد زندگینامه حضرت باقر زندگینامه حضرت صادق زندگینامه حضرت موسی زندگینامه حضرت رضا زندگینامه حضرت تقی زندگینامه حضرت هادی زندگینامه حضرت حسن عسکری زندگینامه حضرت مهدی زندگینامه حضرت رسول اکرم زندگینامه حضرت فاطمه زهرا زندگینامه حضرت علی ابن ابیطالب زندگینامه حضرت حسن ابن علی زندگینامه حضرت حسین ابن علی زندگینامه حضرت زین العابدین زندگینامه حضرت محمد باقر زندگینامه حضرت جعفرصادق زندگینامه حضرت موسی کاظم زندگینامه حضرت علی ابن موسی زندگینامه حضرت محمد تقی زندگینامه حضرت علی نقی زندگینامه حضرت حسن عسکری زندگینامه حضرت حجة ابن حسن زندگینامه حضرت رسول اکرم زندگینامه حضرت فاطمه زهرا زندگینامه حضرت امام علی ابن ابیطالب زندگینامه حضرت امام حسن ابن علی زندگینامه حضرت امام حسین ابن علی زندگینامه حضرت امام زین العابدین زندگینامه حضرت امام محمد باقر زندگینامه حضرت امام جعفرصادق زندگینامه حضرت امام موسی کاظم زندگینامه حضرت امام علی ابن موسی زندگینامه حضرت امام محمد تقی زندگینامه حضرت امام علی نقی زندگینامه حضرت امام حسن عسکری زندگینامه حضرت حجة ابن حسن


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ
۳ | چهارده سفیر ,

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک الحی,آلت,بهار .محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک الحی,آلت,بهار.محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار.,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک .صالحی,آلت,بهار.محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار
نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ
۲ | چهارده سفیر ,

<meta name="keywords" content=" God,devil,satan,allah, زندگینامه,حضرت,سوره,فضیلت,تلاوت,شگفتیهای,محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار

">
<meta name="description" content=" God,devil,satan,allah, زندگینامه,حضرت,سوره,فضیلت,تلاوت,شگفتیهای,محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار

" >
<meta name="Robots" content="All">


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ
۱ | چهارده سفیر ,

God,devil,satan,allah, زندگینامه,حضرت,سوره,فضیلت,تلاوت,شگفتیهای,محمد,فاطمه,علی,حسن,حسین,سجاد,باقر,صادق,موسی,رضا,تقی,هادی,حسن عسکری,مهدی,ازدواج موقت,ازدواج, 30gh,30gh.com,موقت,امیزش,قرآن,حدیث,سخنرانی,مداحی,احکام,هارمونیا,جنسی,سایت ازدواج,نیک صالحی,آلت,بهار


نوشته شده توسط slco در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ نقل مکان+ ۱۲+ ۱۱+ ۱۰+ ۹+ ۸+ ۷+ ۶+ ۵+ ۴+ ۳+ ۲+ ۱

صفحات: